norway

NO: NRK 1 HD

 NO: NRK 1 HD (BACKUP)

 NO: NRK 2 HD

 NO: NRK 3/SUPER HD

 NO: STORTINGET HD

 NO: TV NORGE HD

 NO: TV NORGE FHD

 NO: TV VISJON NORGE FHD

 NO: TV2 LIVSSTIL HD

 NO: TV2 NORGE

 NO: TV2 NORGE HD

 NO: TV2 NYHETSKANALEN FHD

 NO: TV2 ZEBRA HD

 NO: TV2 ZEBRA FHD

 NO: TV3 FHD

 NO: TV6

 NO: VIASAT 4

 NO: VIASAT 4 FHD

 NO: VOX FHD

 |NO| TV2 Play Sport 14 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 15 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 16 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 17 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 18 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 19 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 20 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 21 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 22 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 23 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 24 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 25 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 26 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 12 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 13 (Event Only)

 ===== NO ENTERTAINMENT =====

 NO: TLC FHD

 ===== NO MOVIES =====

 NO: C MORE FIRST FHD

 NO: C MORE HITS FHD

 NO: C MORE SERIES FHD

 NO: C MORE STARS FHD

 NO: VIASAT SERIES FHD

 NO: KANAL 10

 NO: FEM HD

 NO: NORWAY LIVE

 NO: NICK JR

 NO: MATKANALEN

 NO: MAX HD

 NO: MAX FHD

 NO: SF-KANALEN

 ===== NO DOCUMETARY =====

 NO: BBC BRIT FHD

 NO: BBC EARTH HD

 NO: ANIMAL PLANET FHD

 NO: DISCOVERY CHANNEL FHD

 NO: DISCOVERY SCIENCE

 NO: H2 FHD

 NO: HISTORY FHD

 NO: NATIONAL GEOGRAPHIC FHD

 NO: NATIONAL GEOGRAPHIC WILD HD

 NO: VIASAT NATURE

 NO: VIASAT HISTORY

 NO: VIASAT EXPLORE

 |NO| TV2 Play Sport 01 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 02 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 03 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 04 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 05 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 06 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 07 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 08 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 09 (Event Only)

 

 ===== NO KIDS =====

 NO: DISNEY CHANNEL

 NO: DISNEY JUNIOR

 NO: BOOMERANG

 NO: NICKELODEON

 NO: NICKTOONS

 ===== NO MUSIC =====

 NO: MTV HD

 |NO| MTV BASE HD

 |NO| MTV ROCKS HD

 |NO| MTV DANCE HD

 |NO| MTV HITS HD

 |NO| MTV 80S HD

 |NO| MTV 00S HD

 ===== NO SPORTS =====

 NO: TV2 SPORT PREMIUM 2 HD VIP

 NO: TV2 SPORT PREMIUM HD VIP

 NO: VIASAT GOLF HD

 NO: VIASAT HOCKEY HD

 NO: EUROSPORT 1 HD

 NO: EUROSPORT N FHD

 NO: RIKSTOTO DIREKTE HD

 NO: VIASPORT 1 NORGE HD

 NO: VIASPORT 2 NORGE HD

 NO: VIASPORT 3 NORGE HD

 NO: VIASPORT PLUS HD VIP

 NO: TV2 SPORT PREMIUM 2 HD VIP

 NO: TV 2 SPORT 1 NORWAY

 NO: TV 2 SPORT 2 NORWAY

 |NO| VIASAT SPORT PREMIUM HD

 |NO| VIASAT FOTBOLL HD

 |NO| VIASAT MOTOR FHD

 |NO| VIASAT SPORT 3 HD

 |NO| VIASAT SPORT PLUS HD

 |NO| BILKANALEN AUTO MOTOR OG SPORT TV HD

 |NO| TV2 Play Sport 10 (Event Only)

 |NO| TV2 Play Sport 11 (Event Only)

 |NO| Viaplay Xtra 01

 |NO| Viaplay Xtra 02

 |NO| Viaplay Xtra 03

 |NO| Viaplay Xtra 04

 |NO| Viaplay Xtra 05

 |NO| Viaplay Xtra 06

 |NO| Viaplay Xtra 07

 |NO| Viaplay Xtra 08

 |NO| Viaplay Xtra 09

 |NO| Viaplay Xtra 10

 |NO| Viaplay Xtra 11

 |NO| Viaplay Xtra 12

 |NO| Viaplay Xtra 13

 |NO| Viaplay Xtra 14

 |NO| Viaplay Xtra 15

 |NO| Viaplay Xtra 16

 |NO| Viaplay Xtra 17

 |NO| Viaplay Xtra 18

 |NO| Viaplay Xtra 19

 |NO| Viaplay Xtra 20

 |NO| Viaplay Xtra 21

 |NO| Viaplay Xtra 22

 |NO| Viaplay Xtra 23

 |NO| Viaplay Xtra 25

 |NO| Viaplay Xtra 26

 |NO| Viaplay Xtra 29

 |NO| Viaplay Xtra 30

 |NO| Viaplay Xtra 31

 |NO| Viaplay Xtra 32

 |NO| Viaplay Xtra 33

 |NO| Viaplay Xtra 34

 |NO| Viaplay Xtra 35

 |NO| Viaplay Xtra 36

 |NO| Viaplay Xtra 37

 |NO| Viaplay Xtra 38

 |NO| Viaplay Xtra 39

 |NO| Viaplay Xtra 40

 |NO| Viaplay Xtra 41

 |NO| Viaplay Xtra 42

 |NO| Viaplay Xtra 43

 |NO| Viaplay Xtra 44

 |NO| Viaplay Xtra 45

 |NO| Viaplay Xtra 46

 |NO| Viaplay Xtra 47

 |NO| Viaplay Xtra 48

 |NO| Viaplay Xtra 49